Pomiar Siły

Oferujemy tensometryczny pomiar siły nacisku do 10 MN.

  • Kalibracja pras
  • Ważenie
  • Bezpośredni pomiar siły

Wykonamy pomiar na każdym urządzeniu do  500 ton  …  🙂